Zdravý životní styl

Mějte svou váhu pod kontrolou

1. března 2017
Mějte svou váhu pod kontrolou


Zdroj: Magazín Paraple, březen 2017

Text: Petra Hladíková, zdravotní sestra, Jiří Pokuta, provozní manažer

Život se spinálním poškozením má svá specifika, a to i v oblasti zdraví a prevence. K často řešeným tématům patří zcela jistě dekubity a péče o kůži obecně, urologické problémy a také (nad)váha. Máme mnoho zkušeností a poznatků, sledujeme trendy v přístupech a léčbě, konzultujeme na specializovaných pracovištích. Proto vás chceme pravidelně informovat, upozorňovat, zprostředkovávat rady, dávat tipy atd. V tomto čísle se zaměříme na vliv výživy a pohybu na snížení hmotnosti lidí s poškozením míchy.

Nadváha, případně obezita a s nimi spojené zdravotní komplikace se stávají celosvětovým fenoménem.
U lidí s míšním poškozením dojde v průběhu času k rozvinutí obezity až ve dvou třetinách případů. Nejčastějším důvodem bývá nevyvážená bilance energetického příjmu a výdeje. U lidí s poškozenou míchou záleží na tom, jak velká ztráta volní hybnosti kosterního svalstva v konečném důsledku bude. Tomu je následně potřeba přizpůsobit množství přijímané energie.
Kromě dopadů, které má obezita na běžného člověka, jsou pro jedince s poškozením míchy některá rizika typická. Obezita u nich stupňuje nebezpečí snížení soběstačnosti, a tím i zvýšení závislosti na pomoci okolí např. při přesunech (z lůžka na vozík, z vozíku do auta), sebeobsluhy (hygiena, oblékání), negativně ovlivňuje rehabilitaci atd.

Nárůst hmotnosti má značnou nevýhodu i z praktických důvodů:

 • Pohybový systém je přetěžován. Je nutné vynakládat větší námahu na přesuny a v důsledku toho dochází k poškozování různých tkání pohybového aparátu. Nejvíce postiženou oblastí jsou rameni klouby, které jsou u vozíčkářů těmi nejzatěžovanějšími.
 • Snižuje se rozsah pohybu v kloubech a jedinec se tak stává méně obratným i při běžných denních aktivitách.
 • Při zvětšení obvodu pasu a boků musí vozíčkáři měnit nejen šatník, ale také svůj vozík. „Těsný“ vozík zvyšuje riziko vzniku otlaků, potažmo dekubitů.
 • Vyšší hmotnost může být omezující i při používání dalších pomůcek, z důvodu jejich omezené nosnosti.

Je celá řada věcí, kterým musí člověk s poškozením míchy věnovat pozornost a zvláštní péči. Otázka zdravého životního stylu by neměla být výjimkou. Životní styl by měl být přizpůsoben změněným okolnostem.

V obecné rovině můžeme doporučit několik základních, ale dobře fungujících zásad:

 • Jíst pravidelně 5x denně v menších porcích a upravit skladbu jídel tak, aby jídla byla zdravá, lehká a vyvážená.
 • Do jídelníčku zařazovat dostatečné množství čerstvého ovoce a zeleniny.
 • Velmi důležité je dodržování pitného režimu. Nejvhodnější tekutinou je čistá voda, pití kávy a alkoholu je vhodné alespoň omezit. Alkohol obsahuje tzv. „prázdné“ kalorie, a tedy znamená zbytečný kalorický příjem bez nutriční hodnoty.
 • Snižování hmotnosti prostřednictvím drastických diet zaměřených na rychlý pokles hmotnosti je rozhodně nevhodné. Dochází při něm totiž, mimo úbytku tukové tkáně, i k vel-kému úbytku svalové hmoty.
 • Posledním, avšak neméně důležitým, doporučením je nastavení vhodné a přiměřené pohybové aktivity.

V rámci komplexních služeb nabízíme našim klientům poradenství také v oblasti výživy a pohybových aktivit.

A co konkrétně vám můžeme nabídnout?:

 • měření složení těla Bodystatem, zjištění těles-né hmotnosti,
 • individuální výživové poradenství s nutriční terapeutkou,
 • pravidelné semináře zaměřené na složení jídelníčku a stravování,
 • motivaci a podporu ke změně stravy a pohybových aktivit,
 • možnost výběru a vyzkoušení vhodné pohybové aktivity, radu a pomoc s výběrem sportovní pomůcky,
 • vytvoření vhodného pohybového plánu,
 • další poradenství v oblasti sportu, zatěžování, pohybových aktivit, výživy a zdravého životního stylu.

Pokud uvažujete o změně životního stylu a hledáte cestu jak, neváhejte se obrátit na pohybové terapeuty Centra Paraple (https://www.paraple.cz/paraple/lide/), kteří s vámi vše rádi proberou.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat