AKTUALITY

Léčba tetraplegických osob s onemocněním Covid-19

7. dubna 2021
Léčba tetraplegických osob s onemocněním Covid-19

V současné době je ve FN Motol (tak jako ve FN Brno) k dispozici léčivý přípravek Casirivimab and Imdevimab (REGN-COV2). Je určen pro léčbu pacientů starších 12 let, s tělesnou hmotností alespoň 40 kg, jejichž dlouhodobá prognóza je vyhodnocena jako příznivá a jejichž klinický stav v souvislosti s onemocněním Covid-19 je posouzen jako lehký nevyžadující hospitalizaci z důvodu onemocnění Covid-19 nebo léčebné podávání kyslíku za předpokladu, že doba trvání klinických příznaků nepřesahuje sedm dní a doba od zjištění pozitivity testu na SARS-CoV-2 nepřesahuje tři dny a u pacienta existuje vysoké riziko zhoršení klinického stavu.

Indikační kritéria splňují osoby s tetraplegií, tedy s poraněním krční míchy významně ovlivňujícím respirační funkce. Tento léčivý přípravek je neregistrovaný, pacient musí ztvrdit souhlas s podáním svým podpisem. Podává se jednorázově intravenózní infuzí v areálu FN Motol.

Pokud tedy bude tetraplegik nakažen novým typem koronaviru SARS-CoV-2 a onemocní s lehkým průběhem, je možné mu podat tento lék, ovšem pouze do 7 dnů od prvních příznaků resp. do 3 dnů od pozitivního PCR testu.

V případě záchytu takového pacienta kontaktujte lékaře Spinální jednotky FN Motol.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat