Vedoucí úseku: Barbora Rusínová
Odbornosti: ergoterapeut, ergoterapeut-terapeut ruky, instruktor nácviku soběstačnosti
Počet pracovníků úseku: 6

Ergoterapeut pomáhá klientovi v rozvoji schopností, které uplatňuje při zvládání sebeobsluhy, pracovních činnostech a aktivitách volného času. Podporuje a motivuje ho k maximální možné soběstačnosti včetně výběru kompenzačních pomůcek, které jsou pro klienta zásadní i ze zdravotního hlediska. Umožňuje klientovi naplnění jeho životních rolí (včetně intimního života) a napomáhá k jeho plnému začlenění do společnosti.

Instruktor nácviku soběstačnosti je zkušený vozíčkář, tetraplegik, který úzce spolupracuje s ergoterapeuty. Dokáže být klientovi blízkým člověkem a zároveň motivátorem v jeho dalším rozvoji. Problémy klienta vnímá prostřednictvím vlastních zkušeností, které načerpal během života na vozíku. Umí velmi dobře a rychle odhadnout klientovy možnosti a posouvat jeho hranice a limity.

Ergoterapeut se specializací na terapii ruky je specialista, jehož doménou je terapie a péče o ruku. Zjišťuje, jaký vliv má na funkci horní končetiny ergonomický pohyb a využívané pomůcky. Pomáhá zmírnit vzniklé obtíže (např. bolest, otok, spasticita, nevhodné postavení atd.) či těmto obtížím předcházet. Zhotovuje podle potřeb individuální ortézy a dlahy, podporuje rozvoj zbylého funkčního potenciálu ruky a edukuje klienta v péči o své ruce v domácím prostředí.