TEMATICKÉ PROGRAMY

Proč službu využít?

Týdenní programy jsou zaměřené na vyzkoušení různých pohybových aktivit v rozličných místech České republiky, přičemž jsou jen jinou formou služby sociální rehabilitace.
Jejich záměrem je umožnit lidem po poškození míchy získat pozitivní zkušenost, zvýšit soběstačnost mimo domácí prostředí a také nabídnout způsob seberealizace.
V rámci těchto programů se s klienty hledají vhodné pohybové aktivity a k nim optimální kompenzační pomůcky, v jejichž využití se zaučují.

Pro koho je služba určena?

Programy jsou určeny lidem od 15 let žijícím na území České republiky, kteří mají náhle vzniklé poškození míchy a chtějí se rozvíjet v oblasti pohybových aktivit. Jsou určeny pouze klientům, kteří již využili komplexní službu sociální rehabilitace v Centru Paraple.

Jak služba probíhá?

Služba probíhá v některém z ověřených ubytovacích zařízeních, obvykle v rozsahu šesti dnů.
Na její realizaci se podílí nejen pohyboví terapeuti, ale i další členové multidisciplinárního týmu – sociální pracovníci, psychologové, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, osobní asistenti a také externí specialisté.
Společně, stejně jako při pobytu v našem centru, jsou s klientem stanoveny cíle, kterých chce dosáhnout.
Pohyboví terapeuti klientům pomohou s výběrem a nastavením vhodných pomůcek. Klienti mají po celou dobu pobytu zajištěnou osobní asistenci.

Aktuální termíny tematických programů

Partner programu FLEXI životní pojištění od Kooperativy.


Lyžování  26. 1. – 1. 2. 2019 a 1. 2. – 6. 2. 2019

 • pobyt v Jizerských horách pro začátečníky a mírně pokročilé
 • lyžování na monoski, biski, dualski, kartski a sledge dle individuálních možností každého účastníka
 • seznámení se základy sjezdového a běžeckého lyžování

Týden pohybových aktivit 13. 5. - 18. 5. 2019

 • seznámení a praktické vyzkoušení rozličných sportů
 • plavání, lukostřelba, střelba ze zbraně, potápění, tenis, stolní tenis, atletika, orientační běh, jízda na handbiku, florbal, rugby, jízda na čtyřkolkách, boccia a další
 • probíhá ve spolupráci se sportovními kluby

Potápění 27. 5. - 31. 5. 2019

 • základy techniky potápění a zásady bezpečného ponoru
 • nácvik v bazénu, závěrečný ponor ve volné přírodě v lomu Leštinka
 • ve spolupráci se Sportovním klubem vozíčkářů, pod vedením profesionálních potápěčů RESTART, z.s.

Splouvání Vltavy 10. 6. - 14. 6. 2019

 • sjíždění řeky na nafukovacích kánoích se speciálně upravenými sedačkami pro začátečníky i pokročilé s vodáckým instruktorem
 • spaní ve stanech a spacácích na různých tábořištích

Cyklistika 10. 6. - 15. 6. 2019 a 23. 9. - 28. 9. 2019

 • na handbiku v nenáročném terénu po krásných koutech Novohradských hor či v Polabí
 • pro začátečníky a mírně pokročilé
 • účastníci jsou rozděleni do několika skupin dle výkonnosti

Pobyt v přírodě 26. 8. - 31. 8. 2019

 • seznámení se základy outdoorových aktivit a potřebným vybavením
 • kanoe, kajaky, katamarány, cyklistika, handbike, jízda na čtyřkolkách

Čtyřkolky 14. 9. - 18. 9. 2019

 • instruktáž a seznámení s bezpečnostními pravidly, s různými typy čtyřkolek a jejich základní údržbou, jízda a základy sebeobsluhy  v terénu
 • pod vedením instruktorů Motoklubu vozíčkářů ČR

Jak se o službu žádá?

Pro bližší informace o službě můžete kontaktovat pohybové terapeuty. Informace jsou podávány telefonicky, e-mailem, dopisem nebo po předchozí domluvě osobně. Pro vyjádření zájmu o poskytnutí služby je nutné zaslat vyplněnou žádost, která se skládá ze dvou částí - Formuláře žádosti o využití služby a Formuláře vyjádření lékaře o zdravotním stavu (ne starší 6 měsíců). Po jejím posouzení budete informovaní o možné účasti v tematickém programu.

Formuláře ke stažení:
Formuláře žádosti o využití služby
Formuláře vyjádření lékaře o zdravotním stavu

Kolik služba stojí?

Tematické programy jsou poskytovány za finanční spoluúčasti klienta v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách.
Úhrada za ubytování činí 210 Kč/den, za stravování 170 Kč/den (40 Kč snídaně, 70 Kč oběd vč. polévky, 60 Kč večeře) a za úkony související s pomocí při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek k osobní hygieně 120 Kč/hod.
V rámci programů jsou klientovi dále účtovány nezbytné náklady spojené např. s úhradou pronájmu sportovních pomůcek či vstupů.
Na úhradu je možné použít příspěvek na péči.

Kontaktní osoby

Sylvie Dundáčková:
274 001 317, ZnAnR1agc8m%C%5jWiyoO1p

Milan Šlauf:
274 001 317, slauf@paraple.cz

Vladimír Turzík:
274 001 317, turzik@paraple.cz

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat

Partneři

Generální partner