TEMATICKÉ PROGRAMY

Proč službu využít?

Týdenní programy jsou zaměřené na vyzkoušení různých pohybových aktivit v rozličných místech České republiky, přičemž jsou jen jinou formou služby sociální rehabilitace.
Jejich záměrem je umožnit lidem po poškození míchy získat pozitivní zkušenost, zvýšit soběstačnost mimo domácí prostředí a také nabídnout způsob seberealizace.
V rámci těchto programů se s klienty hledají vhodné pohybové aktivity a k nim optimální kompenzační pomůcky, v jejichž využití se zaučují.

Pro koho je služba určena?

Programy jsou určeny lidem od 15 let žijícím na území České republiky, kteří mají náhle vzniklé poškození míchy a chtějí se rozvíjet v oblasti pohybových aktivit. Jsou určeny pouze klientům, kteří již využili komplexní službu sociální rehabilitace v Centru Paraple.

Jak služba probíhá?

Služba probíhá v některém z ověřených ubytovacích zařízeních, obvykle v rozsahu šesti dnů.
Na její realizaci se podílí nejen pohyboví terapeuti, ale i další členové multidisciplinárního týmu – sociální pracovníci, psychologové, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, osobní asistenti a také externí specialisté.
Společně, stejně jako při pobytu v našem centru, jsou s klientem stanoveny cíle, kterých chce dosáhnout.
Pohyboví terapeuti klientům pomohou s výběrem a nastavením vhodných pomůcek. Klienti mají po celou dobu pobytu zajištěnou osobní asistenci.

Aktuální termíny tematických programů

Partner programu FLEXI životní pojištění od Kooperativy.


Lyžování 27. 1. – 2. 2. 2020 a 2. 2. – 7. 2. 2020

 • pobyt v Jizerských horách pro začátečníky a mírně pokročilé
 • lyžování na monoski, biski, dualski, kartski a sledge dle individuálních možností každého účastníka
 • seznámení se základy sjezdového a běžeckého lyžování

Čtyřkolky 13. 9. - 16. 9. 2019

 • instruktáž a seznámení s bezpečnostními pravidly, s různými typy čtyřkolek a jejich základní údržbou, jízda a základy sebeobsluhy  v terénu
 • pod vedením instruktorů Motoklubu vozíčkářů ČR

Cyklistika 21. 9. - 26. 9. 2020

 • na handbiku v nenáročném terénu po krásných koutech České republiky
 • pro začátečníky a mírně pokročilé
 • účastníci jsou rozděleni do několika skupin dle výkonnosti

ZRUŠENO: Týden pohybových aktivit 19. 10. - 24. 10. 2020

 • seznámení a praktické vyzkoušení rozličných sportů
 • plavání, lukostřelba, střelba ze zbraně, potápění, tenis, stolní tenis, atletika, orientační běh, jízda na handbiku, florbal, rugby, jízda na čtyřkolkách, boccia a další
 • probíhá ve spolupráci se sportovními kluby

ZRUŠENO: Cyklistika 4. 5. - 9. 5. 2020

 • na handbiku v nenáročném terénu po krásných koutech České republiky
 • pro začátečníky a mírně pokročilé
 • účastníci jsou rozděleni do několika skupin dle výkonnosti

ZRUŠENO: Splouvání Vltavy 1. 6. - 5. 6. 2020

 • sjíždění řeky na nafukovacích kánoích se speciálně upravenými sedačkami pro začátečníky i pokročilé s vodáckým instruktorem
 • spaní ve stanech a spacácích na různých tábořištích

ZRUŠENO: Potápění 1. 6. - 5. 6. 2020

 • základy techniky potápění a zásady bezpečného ponoru
 • nácvik v bazénu, závěrečný ponor ve volné přírodě v lomu Leštinka
 • ve spolupráci se Sportovním klubem vozíčkářů, pod vedením profesionálních potápěčů RESTART, z.s.

ZRUŠENO: Týden pohybových aktivit 8. 6. - 13. 6. 2020

 • seznámení a praktické vyzkoušení rozličných sportů
 • plavání, lukostřelba, střelba ze zbraně, potápění, tenis, stolní tenis, atletika, orientační běh, jízda na handbiku, florbal, rugby, jízda na čtyřkolkách, boccia a další
 • probíhá ve spolupráci se sportovními kluby


Jak se o službu žádá?

Pro bližší informace o službě a pro vyjádření zájmu o účast na konkrétním tematickém programu kontaktujte pohybové terapeuty. Informace jsou podávány telefonicky, e-mailem, dopisem nebo po předchozí domluvě osobně.
Kontaktování pracovníků přímo z úseku pohybové terapie je potřebné s ohledem na Vaše informování o možné účasti či neúčasti ve Vámi vybraném tematickém programu. To například jak z důvodu samotné kapacity služby, tak s ohledem na nezbytnou konzultaci k Vašim fyzickým schopnostem a dovednostem či pro ověření dostupnosti sportovních pomůcek k zapůjčení.
Vyplněnou žádost, která se skládá ze dvou částí – Formuláře žádosti o využití služby a Formuláře vyjádření lékaře o zdravotním stavu (ne starší 12 měsíců), budete případně zasílat až na základě výzvy pracovníků služby, a to cca 6 týdnů před konáním tematického programu.
Je ale nutné upozornit, že samotný fakt podání žádosti neznamená automatickou účast ve Vámi zvoleném tematickém programu – o té budete informovaní až po konečném posouzení Vámi zaslané kompletní žádosti. 

Kolik služba stojí?

Tematické programy jsou poskytovány za finanční spoluúčasti klienta v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách.
Úhrada za ubytování činí 210 Kč/den, za stravování 170 Kč/den (40 Kč snídaně, 70 Kč oběd vč. polévky, 60 Kč večeře) a za úkony související s pomocí při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek k osobní hygieně 120 Kč/hod.
V rámci programů jsou klientovi dále účtovány nezbytné náklady spojené např. s úhradou pronájmu sportovních pomůcek či vstupů.
Na úhradu je možné použít příspěvek na péči.

Kontaktní osoby

Sylvie Dundáčková:
274 001 317, %ryFZ32-bgqkT9enW7c-6Zh7_erhTj

Anna Svobodová:
274 001 317, WgAkOclgXhqy.Z4WHinBR%b_T-MVV~

Milan Šlauf:
274 001 317, 8byk4WidWnsjGKf7~8CvVW7r

Vladimír Turzík:
274 001 317, cennZ_~jTmHBb7a6LTCk8Zfd05pJ

58f06c89-4bcd-4e63-a1b8-27a2bef839f9

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat

Partneři

Generální partner

Významní partneři