TEMATICKÉ PROGRAMY

Proč službu využít?

Týdenní programy jsou zaměřené na vyzkoušení různých pohybových aktivit v rozličných místech České republiky, přičemž jsou jen jinou formou služby sociální rehabilitace. Jejich záměrem je umožnit lidem po poškození míchy získat pozitivní zkušenost, zvýšit soběstačnost mimo domácí prostředí a také nabídnout způsob seberealizace. V rámci těchto programů se s klienty hledají vhodné pohybové aktivity a k nim optimální kompenzační pomůcky, v jejichž využití se zaučují.

Pro koho je služba určena?

Programy jsou určeny lidem od 15 let žijícím na území České republiky, kteří mají náhle vzniklé poškození míchy a chtějí se rozvíjet v oblasti pohybových aktivit. Jsou určeny pouze klientům, kteří již využili komplexní službu sociální rehabilitace v Centru Paraple.

Jak služba probíhá?

Služba probíhá v některém z ověřených ubytovacích zařízeních, obvykle v rozsahu šesti dnů.
Na její realizaci se podílí nejen pohyboví terapeuti, ale i další členové multidisciplinárního týmu – sociální pracovníci, psychologové, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, osobní asistenti a také externí specialisté. Společně, stejně jako při pobytu v našem centru, jsou s klientem stanoveny cíle, kterých chce dosáhnout. Pohyboví terapeuti klientům pomohou s výběrem a nastavením vhodných pomůcek. Klienti mají po celou dobu pobytu zajištěnou osobní asistenci.

Aktuální termíny tematických programů

Partner programu FLEXI životní pojištění od Kooperativy.


Lyžování 24. 1.–29. 1. 2022

  • pobyt v Jizerských horách pro začátečníky a mírně pokročilé
  • lyžování na monoski, biski, dualski, kartski a sledge dle individuálních možností každého účastníka
  • seznámení se základy sjezdového a běžeckého lyžování


Cyklistika 9. 5.– 14. 5. 2022

  • na handbiku v nenáročném terénu po krásných koutech České republiky
  • pro začátečníky a mírně pokročilé
  • účastníci jsou rozděleni do několika skupin dle výkonnosti


Splouvání vody 6. 6.–10. 6. 2022

  • sjíždění řeky na nafukovacích kánoích se speciálně upravenými sedačkami pro začátečníky i pokročilé s vodáckým instruktorem
  • spaní ve stanech a spacácích na různých tábořištích

Další tematické programy a termíny pro rok 2022 upřesníme v průběhu času.


Jak se o službu žádá?

Pro bližší informace o službě a pro vyjádření zájmu o účast na konkrétním tematickém programu kontaktujte pohybové terapeuty. Informace jsou podávány telefonicky, e-mailem, dopisem nebo po předchozí domluvě osobně. Kontaktování pracovníků přímo z úseku pohybové terapie je potřebné s ohledem na Vaše informování o možné účasti či neúčasti ve Vámi vybraném tematickém programu. To například jak z důvodu samotné kapacity služby, tak s ohledem na nezbytnou konzultaci k Vašim fyzickým schopnostem a dovednostem či pro ověření dostupnosti sportovních pomůcek k zapůjčení. Vyplněnou žádost, která se skládá ze dvou částí – Formuláře žádosti o využití služby a Formuláře vyjádření lékaře o zdravotním stavu (ne starší 12 měsíců), budete případně zasílat až na základě výzvy pracovníků služby, a to cca 6 týdnů před konáním tematického programu. Je ale nutné upozornit, že samotný fakt podání žádosti neznamená automatickou účast ve Vámi zvoleném tematickém programu – o té budete informovaní až po konečném posouzení Vámi zaslané kompletní žádosti. 

Kolik služba stojí?

Tematické programy jsou poskytovány za finanční spoluúčasti klienta v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách. Úhrada za ubytování činí 210 Kč/den, za stravování 170 Kč/den (40 Kč snídaně, 70 Kč oběd vč. polévky, 60 Kč večeře) a za úkony související s pomocí při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek k osobní hygieně 120 Kč/hod. V rámci programů jsou klientovi dále účtovány nezbytné náklady spojené např. s úhradou pronájmu sportovních pomůcek či vstupů. Na úhradu je možné použít příspěvek na péči.

Kontaktní osoby

Sylvie Dundáčková
274 001 317, %ryFZ32-bgqkT9enW7c-6Zh7_erhTj

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat

Partneři

Významní partneři

Happy Sport