Proč službu využít?

Záměrem tematických programů je umožnit lidem po poškození míchy získat pozitivní zkušenost, zvýšit soběstačnost mimo domácí prostředí a také nabídnout způsob seberealizace. V rámci těchto programů se s klienty hledají vhodné pohybové aktivity a činnosti k aktivnímu trávení volného času.

Pro koho je služba určena?

Tematické programy jsou určeny lidem od 15 let žijícím na území České republiky, kteří mají náhle vzniklé poškození míchy a chtějí se rozvíjet v oblasti pohybových aktivit či hledají možnosti seberealizace. Jsou určeny pouze klientům, kteří již využili komplexní pobytovou službu sociální rehabilitace v Centru Paraple. 

Jak služba probíhá?

Služba probíhá v Centru Paraple nebo v některém z ověřených ubytovacích zařízení, obvykle v rozsahu šesti dnů. Na její realizaci se podílí nejen pohyboví terapeuti, ale i další členové multidisciplinárního týmu – sociální pracovníci, psychologové, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, osobní asistenti a také externí specialisté. Společně, stejně jako při pobytu v našem centru, jsou s klientem stanoveny cíle, kterých chce dosáhnout. V případě sportovních aktivit pomohou pohyboví terapeuti klientům s výběrem a nastavením vhodných pomůcek. Klienti mají po celou dobu pobytu zajištěnu osobní asistenci.

Aktuální termíny tematických programů


Cyklistika: 7. 5. - 12. 5. 2023, Nové zámky

  • na handbiku či lehokole v nenáročném terénu na Nymbursku 
  • pro začátečníky a mírně pokročilé 
  • účastníci jsou rozděleni do několika skupin dle výkonnosti

Sporty: 5. 6. - 10. 6. 2023 a 25. 9. - 30. 9. 2023, Centrum Paraple

  • seznámení a praktické vyzkoušení rozličných sportů 
  • plavání, lukostřelba, střelba ze zbraně, potápění, tenis, stolní tenis, orientační běh, jízda na handbiku, vyhlídkové lety, golf, florbal, rugby, jízda na čtyřkolkách, boccia a další
  • probíhá ve spolupráci se sportovními kluby

Kontakt: 274 001 317, Tereza Němečková, a.EobZ2f0frm1~l7VX~zRb5h7.kmb, Filip Dluhoš, 1bys6W8dbaBCQOQhWknz2329g nebo Dominika Čermáková, Zhzs47a7T-rB3Zagc8m%C%5jWiyoO1p.


Výlety: 28. 8. - 2. 9. 2023 a 23. 10. - 28. 10. 2023, Centrum Paraple

  • výlety za kulturou, architektonickými památkami Prahy i do přírody
  • motivace k aktivnímu trávení volného času
  • zvýšení soběstačnosti mimo domácí prostředí
  • vyzkoušení si pohybu v terénu i různých forem dopravy

Kontakt: Jiří Čeloud, 274 001 325, 606 067 151, 5bEsO19d-nqjGKf7~8CvVW7r

Jak se o službu žádá?

Pro bližší informace o službě a pro vyjádření zájmu o účast na konkrétním tematickém programu můžete oslovit koordinátory na kontaktech výše uvedených. Informace jsou podávány telefonicky, e-mailem, poštou nebo po předchozí domluvě osobně. Vyplněnou žádost, která se skládá ze dvou částí – Formuláře žádosti o využití služby a Formuláře vyjádření lékaře o zdravotním stavu (ne starší 12 měsíců), budete případně zasílat až na základě výzvy pracovníků služby, a to cca 6 týdnů před konáním tematického programu. Je ale nutné upozornit, že samotný fakt podání žádosti neznamená automatickou účast ve Vámi zvoleném tematickém programu – o té budete informovaní až po konečném posouzení Vámi zaslané kompletní žádosti. 

Kolik služba stojí?

Tematické programy jsou poskytovány za finanční spoluúčasti klienta v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách. Úhrada za ubytování činí 250 Kč/den, za stravování 205 Kč/den (45 Kč snídaně, 85 Kč oběd vč. polévky, 75 Kč večeře) a za úkony související s pomocí při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek k osobní hygieně 135 Kč/hod. Klientům zajišťujeme také pomoc s oblékáním/svlékáním, polohováním, přesuny či pomoc s osobními věcmi. Úhrada za všechny tyto úkony je v jednotné výši 135 Kč za hodinu poskytnuté péče. Bezplatně poskytována je pomoc s podáním jídla a pití, s dodržováním léčebného režimu, úklidem pokoje a praním. V rámci služby poskytované přímo v budově Centra Paraple mohou být dále poskytovány také další fakultativní činnosti dle našeho ceníku (např. masáže apod.). V rámci programů jsou klientovi dále účtovány nezbytné náklady spojené např. s úhradou pronájmu sportovních pomůcek, vstupným či dopravou. Na úhradu je možné použít příspěvek na péči.