Vedoucí úseku: Tereza Němečková
Odbornosti: pohybový terapeut, fyzioterapeut, nutriční terapeut
Počet pracovníků úseku: 3

Pohybový terapeut společně s klienty hledá cestu k aktivnímu a zdravému způsobu života s míšní lézí. Podporuje je v osvojování si nových pohybových dovedností, konzultuje a pomáhá při výběru vhodných sportovních pomůcek.

Nutriční terapeut poskytuje poradenství k nastavení vhodné životosprávy na základě individuálních potřeb klientů.