Vedoucí úseku: Jana Ambrožová
Odbornosti: psycholog, psychoterapeut, psychiatr
Počet pracovníků úseku: 2

Psycholog v Centru Paraple mapuje s klienty jejich prožívání, řeší s nimi témata, se kterými přicházejí. Klientovi a jeho blízkým pomáhá akceptovat současnou situaci a podporuje motivaci a vytváření další životní vize. V rámci multidisciplinárního týmu se podílí na strategii přístupu ke klientovi tak, aby pro něj byl pobyt co nejpřínosnější.

Psychiatr poskytuje klientům odborné konzultace týkající se užívání psychofarmak – nejčastěji léků na depresi, úzkosti, nespavost a bolesti. Doporučuje vhodné léky, postup jejich užívání, či naopak vysazování.